Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 , SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, grund (91.070.50) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Artikelnummer: STD-70454

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-13

Antal sidor: 24

Korrigerar: SS-EN 1996-1-1:2005

Ersätts av: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 , SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012