Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Status: Valid

Scope
1)P Eurokod 6 tillämpas vid projektering av bärverk eller bärverksdelar av oarmerat, armerat, förspänt och randförstärkt murverk.
(2)P Eurokod 6 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Andra krav t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.
(3)P Utförande täcks endast i den omfattning som är nödvändig för att ange kvaliteten på de konstruktionsmaterial och produkter som avses att användas och den standard på arbetsutförandet på byggplatsen som krävs för att överensstämma med gjorda tolkningar av konstruktionsreglerna.(4)P Eurokod 6 täcker inte de speciella kraven vid seismisk konstruktion. Regler med hänsyn till sådana krav ges i Eurokod 8, som kompletterar och är i överensstämmelse med Eurokod 6.(5)P Numeriska värden på de laster på byggnader och anläggningar, som ska beaktas vid dimensionering, ges inte i Eurokod 6. De återfinns i Eurokod 1.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 6, Design of masonry structures (91.070.06) Eurocodes, base (91.070.50) Masonry (91.080.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8024046

Edition: 1

Approved: 11/28/2012

No of pages: 120

Also available in: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Replaces: SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009