Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Status: Valid to 3/30/2028

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
1)P Eurokod 6 tillämpas vid projektering av bärverk eller bärverksdelar av oarmerat, armerat, förspänt och randförstärkt murverk.
(2)P Eurokod 6 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Andra krav t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.
(3)P Utförande täcks endast i den omfattning som är nödvändig för att ange kvaliteten på de konstruktionsmaterial och produkter som avses att användas och den standard på arbetsutförandet på byggplatsen som krävs för att överensstämma med gjorda tolkningar av konstruktionsreglerna.(4)P Eurokod 6 täcker inte de speciella kraven vid seismisk konstruktion. Regler med hänsyn till sådana krav ges i Eurokod 8, som kompletterar och är i överensstämmelse med Eurokod 6.(5)P Numeriska värden på de laster på byggnader och anläggningar, som ska beaktas vid dimensionering, ges inte i Eurokod 6. De återfinns i Eurokod 1.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 6, Design of masonry structures (91.070.06) Eurocodes, base (91.070.50) Masonry (91.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8024046

Edition: 1

Approved: 11/28/2012

Valid to: 3/30/2028

No of pages: 120

Also available in: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Replaces: SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009

Parallell edition: SS-EN 1996-1-1:2022