Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 , SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
(1)P Eurokod 6 tillämpas vid projektering av bärverk eller bärverksdelar av oarmerat, armerat, förspänt och randförstärkt murverk.(2)P Eurokod 6 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Andra krav t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.(3)P Utförande täcks endast i den omfattning som är nödvändig för att ange kvaliteten på de konstruktionsmaterial och produkter som avses att användas och den standard på arbetsutförandet på byggplatsen som krävs för att överensstämma med gjorda tolkningar av konstruktionsreglerna.(4)P Eurokod 6 täcker inte de speciella kraven vid seismisk konstruktion. Regler med hänsyn till sådana krav ges i Eurokod 8, som kompletterar och är i överensstämmelse med Eurokod 6.(5)P Numeriska värden på de laster på byggnader och anläggningar, som ska beaktas vid dimensionering, ges inte i Eurokod 6. De återfinns i Eurokod 1.(1)P Del 1-1 av Eurokod 6 ger grundläggande dimensioneringsregler för byggnadsverk av oarmerat murverk och armerat murverk, där armeringen är inlagd för att åstadkomma seghet och bärförmåga, eller för att förbättra brukbarheten. Principerna för dimensionering av förspänt murverk och randförstärkt murverk ges, men inte råden. Denna del gäller inte för murverk med en planarea av mindre än 0,04 m2.(2) För bärverkstyper som inte är uttömmande behandlade, för nya konstruktiva tillämpningar av etablerade material, för nya material, eller där laster och andra påverkningar utanför normal erfarenhet måste tas om hand, kan samma principer och råd, som ges i föreliggande EN vara tillämpliga, men kan behöva kompletteras.(3) Del 1-1 ger detaljerade regler som huvudsakligen är tillämpliga för vanliga byggnader. Tillämpligheten för dessa regler kan vara begränsad, av praktiska skäl eller på grund av förenklingar; eventuella gränser för tillämpbarheten ges vid behov i texten.(4)P Följande ämnesområden behandlas i del 1-1:— kapite

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 6, Design of masonry structures (91.070.06) Eurocodes, base (91.070.50) Masonry (91.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1996-1-1:2005

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-75753

Edition: 1

Approved: 11/18/2005

No of pages: 120

Also available in: SS-EN 1996-1-1:2005

Replaces: SS-ENV 1996-1-1 , SS 137304 , SS 228150

Replaced by: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 , SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012