Standard Swedish standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Omfattning av Eurokod 7 (1) EN 1997 är avsedd att användas i förbindelse med EN 1990:2002. Denna fastställer grundläggande dimensioneringsprinciper och krav på säkerhet och brukbarhet, beskriver grunderna för dimensionering och kontroll och ger vägledning för hithörande frågor om konstruktiv tillförlitlighet.(2) EN 1997 är avsedd att ge det geotekniska underlaget för dimensionering av byggnader och anläggningar. Den är uppdelad i olika separata delar (se 1.1.2).(3) EN 1997 anger krav på hållfasthet, stabilitet, brukbarhet och beständighet hos konstruktioner. Andra krav, t.ex. avseende värme- eller ljudisolering, ingår inte.(4) Numeriska värden på de laster på konstruktioner och anläggningar som ska beaktas vid dimensioneringen ges i EN 1991 för olika slags konstruktioner. Laster från marken, som t.ex. jordtryck, ska beräknas enligt de regler som ges i EN 1997.(5) Särskilda europeiska standarder är avsedda att användas i samband med arbetets utförande och kvalitet. De är angivna i relevanta avsnitt.(6) I EN 1997 täcks utförandet i den omfattning som behövs för att uppfylla de antaganden som gäller för dimensioneringen.(7) EN 1997 täcker inte de särskilda krav som gäller vid dimensionering med hänsyn till jordbävningar. EN 1998 ger tilläggsregler för dimensionering av geokonstruktioner med hänsyn till jordbävning, vilka kompletterar eller är anpassade till de regler som gäller för denna standard.Omfattning av EN 1997-2EN 1997-2 är avsedd att användas tillsammans med EN 1997-1 och ger kompletterande regler till EN 1997-1 avseende:— planering och redovisning av marktekniska undersökningar;— allmänna krav för ett antal vanliga laboratorie- och fältprov;— tolkning och utvärdering av provresultat;— bestämning av värden på geotekniska parametrar och koefficienter.Dessutom ges exempel på hur resultat av fältprov kan tillämpas vid dimensionering.

Subjects

Contractual aspects (91.010.20) Elements of buildings in general (91.060.01) Eurocode 7, Geotechnical design (91.070.07) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1997-2:2007

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-60341

Edition: 1

Approved: 3/30/2007

No of pages: 208

Also available in: SS-EN 1997-2:2007