Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2022

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2022

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2002- 2007), och den utgåvan finns publicerad på svenska och engelska.

Det är den första generationens Eurokoder som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. I BFS 2011:10, paragraf 41, finns en förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Boverket hänvisar till. I TSFS 2018:57, paragraf 7, finns motsvarande förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Transportstyrelsen hänvisar till. För frågor kring myndigheternas krav och författningar hänvisas till Boverket respektive Transportstyrelsen.

SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna (första generationen) här >>

SS-EN 1996-1-1:2022 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner som är en del av andra generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2022 - 2027) som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen. SIS har valt att publicera de nya utgåvorna i den takt de kommer från CEN, för att göra dem tillgängliga för marknaden. 

SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1996-1-1:2022, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då Boverkets konstruktionsregler EKS och Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder.

I nuläget finns SS-EN 1996-1-1:2022 publicerad på engelska.

Omfattning
(1) The basis for the design of building and civil engineering works in masonry is given in this Part 1-1 of EN 1996, which deals with unreinforced masonry, reinforced masonry and confined masonry. Principles for the design of prestressed masonry are also given. This Part 1-1 of EN 1996 is not valid for masonry elements with a plan area of less than 0,04 m2.
(2) For those types of structures not covered entirely, for new structural uses for established materials, for new materials, or where actions and other influences outside normal experience have to be resisted, the provisions given in this Part 1-1 of EN 1996 may be applicable, but may need to be supplemented.
(3) Part 1-1 of EN 1996 gives detailed rules which are mainly applicable to ordinary buildings. The applicability of these rules may be limited, for practical reasons or due to simplifications; any limits of applicability are given in the text where necessary.
(4) Part 1-1 of EN 1996 does not cover:
- resistance to fire (which is dealt with in EN 1996-1-2);
- particular aspects of special types of building (for example, dynamic effects on tall buildings);
- particular aspects of special types of civil engineering works (such as masonry bridges, dams, chimneys or liquid-retaining structures);
- particular aspects of special types of structures (such as arches or domes);
- masonry where gypsum, with or without cement, mortars are used;
- masonry where the units are not laid in a regular pattern of courses (rubble masonry);
- masonry reinforced with other materials than steel.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, brand (91.070.70) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2022

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Artikelnummer: STD-80034657

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-04-12

Antal sidor: 144

Parallell utgåva: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012 , SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012