Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
ISO 18319-2, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips
ISO 14484, Riktlinjer för funktion vid utformning av betongkonstruktioner med fiberkompositmaterial (FRP)
EN 14889-1, Fibrer för betong - Del 1: Stålfibrer - Definitioner, specifikationer och överensstämmelse
ISO 23523, Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitous composites
ISO 22873, Quality control for mixing fibre-reinforced concretes in the fresh condition
EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules, rules for buildings, bridges and civil engineering structures
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
ISO 21914, Test methods for fibre-reinforced cementitious composites - Bending moment - Curvature curve by four-point bending test
ISO 10406-3, Fiberkompositarmering (FRP) för betong - Provning - Del 3:
ISO 20987, Simplified design guidelines for mechanical connections between precast concrete structural elements in buildings
EN 14889-2, Fibrer för betong - Del 2: Polymerfibrer - Definitioner, specifikationer och överensstämmelse
ISO 18408, Concrete - Reinforced concrete and pre-stressed concrete - Simplified structural design guidelines for reinforced concrete wall buildings
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 29 företag och organisationer
AB Strängbetong, Veddige
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Bjerking AB, Uppsala
Boverket, Karlskrona
Brandskyddslaget AB, Stockholm
Brosamverkan, Göteborg
Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
COWI AB, Göteborg
ELU Konsult AB, Stockholm
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Hilti Svenska AB, Arlöv
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Solna
Norconsult AB, Göteborg
Norconsult AB, Göteborg
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, Göteborg
SWECO Civil AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, Luleå
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Stockholm
WSP Byggprojektering, Luleå
ÅF Infrastructure AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/WG 11, Fibres for concrete
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Structural Eurocodes - Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG svenska experter, Svenska experter
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsstommar Byggnadsmaterial Konstruktionsteknik


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Projektledare
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se