Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Publika remisser

Just nu finns möjlighet för alla som önskar att ge kommentarer på två publika remisser:

Det går bra att lämna kommentarer till 14 november. När remissperioden avslutats, sammanställs eventuella kommentarer som inkommit.
Kommentarerna hanteras sedan av kommittén.

Obs! För att kunna hanteras av kommittén ska kommentarer på innehållet ske via den mall som finns. Av mallen framgår att för varje avsnitt man vill kommentera behövs dels motiv till ändringen ges och dels ett förslag till hur avsnittet kan ändras.

Standardförslagen är på engelska och föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer bör därför vara på engelska.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
EN 1992-1-1, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
ISO 23523, Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitous composites
ISO 18319-2, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips
ISO 21725-1, Simplified design of prestressed concrete bridges — Part 1: I-girder bridges
ISO 21725-2, Simplified design of prestressed concrete bridges - Part 2: Box-girder bridges
EN 1992-1-2, Dimensionering av betongkonstruktioner- Del 1-2 Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
ISO 18319-3, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures — Part 3: Classification of FRP sheets
Visa fler Visa färre
Utgivet 29 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Abetong AB, FALKENBERG
Bekaert Svenska AB, GÖTEBORG
Bjerking AB, UPPSALA
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddslaget AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek, GÖTEBORG
COWI AB, GÖTEBORG
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Hedebratt Engineering AB, VÄSTERÅS
Hilti Svenska AB, ARLÖV
Inhouse Tech Göteborg AB, GÖTEBORG
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, VÄSTERÅS
Linotol Golvteknik AB, NORRKÖPING
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, SOLNA
Norconsult AB, GÖTEBORG
Pre Cast Technology AB, KUNGÄLV
Ramboll Sweden AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
SWECO Sverige Holding AB, STOCKHOLM
Thomas Concrete Group AB, GÖTEBORG
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, LULEÅ
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Tyréns Group AB, STOCKHOLM
WSP Byggprojektering, LULEÅ
ÅF-Infrastructure AB, MALMÖ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/WG 11, Fibres for concrete
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsstommar (91.080) Byggnadsmaterial (91.100) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2021
oktober
tor
28
Kommittémöte med SIS/TK 556 Betongkonstruktioner
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se