Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Kommitténs grundintresse är att påverka standardisering av strukturella och geotekniska konstruktionsregler för bygg- och anläggningsarbeten inom området betong.

Kommittén huvudsakliga fokus ligger i att påverka den nya Eurokoden avseende betongkonstruktioner, Eurokod 2, som är basdokument för dimensionering och konstruktion av betongkonstruktioner av alla slag. Generellt om Eurokoderna kan hittas under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203. Se gärna även frågor och svar om Eurokod 2.

Inom omfattningen för det europeiska arbetet ligger även standarder under Byggproduktförordningen och kraven för CE-märkning.

Standardprodukter inom kommitténs omfattning används vid byggande, infrastruktur, anläggnings- och brobyggande. De används förutom av entreprenörer och konstruktörer även vid kravställande från myndigheter och beställare vid upprättande av utförandespecifikationer. Genom att följa standarder kan användningen av det material som krävs optimeras för att uppfylla samhällets krav på säkerhet och beständighet, vilket minskar förekomst av överkapacitet och resursslöseri, och i vissa fall även förlänga livslängden för befintliga konstruktioner.

Nya generationens Eurokoder
Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Under 2023 har förslag till del 1-1 och 1-2 varit ute för slutomröstning:

  • FprEN 1992-1-1, Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures, 
  • FprEN 1992-1-2, Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design,

Svenska kommentarer har skickats till CEN/TC 250 som kommer att hantera dessa inför publicering.

Arbetet pågår nu att ta fram ett förslag till remiss av EN 1992-4:2018+prA1 Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 4: Design of fastenings for use in concrete. A står för amendment (dvs tillägg).

Rättelse av SS 812310
Sedan några år har kommittéen varit medveten om att några tekniska fel smugit sig in i SS 812310 Fiberbetong - Dimensionering av Fiberbetongkonstruktioner och nu har en rättelse publicerats som en utgåva 2. Rättelserna ligger separat på den tredje sidan i standarden.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
EN 1992-1-1, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner
ISO 23523, Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitous composites
ISO 18319-2, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips
ISO 21725-2, Simplified design of prestressed concrete bridges - Part 2: Box-girder bridges
EN 1992-1-2, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
ISO 13180-1, A guideline on direct tension test method for fibre-reinforced cementitious composites (FRCCs) — Part 1: Strain-hardening FRCC
ISO 17580, Simplified design guideline for concrete structures using performance based design concept
ISO 18319-3, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures — Part 3: Classification of FRP sheets
ISO 22556, Simplified performance-based wind design (PBWD) for concrete buildings
ISO 19044, Test methods for fibre-reinforced cementitious composites — Load-displacement curve using notched specimen
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
AFRY AB, Malmö
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Bjerking AB, Uppsala
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
COWI AB, Göteborg
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Hedebratt Engineering AB, Västerås
Hilti Svenska AB, Malmö
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås
KTH, Byggvetenskap, Stockholm
Linotolgolv AB, Norrköping
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Solna
Norconsult AB, Göteborg
Pretec AB, Kungälv
Ramboll Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Skanska Sverige AB, Göteborg
SWECO Sverige Holding AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, Luleå
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns Group AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/SC 2/WG 5, Steel fibre reinforced concrete
CEN/TC 104/SC 2/WG 6, FRP reinforcement and strengthening
CEN/TC 104/WG 11, Concrete with fibres
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
CEN/TC 250/SC 2/WG 3, Non-metallic fibre reinforced concrete structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsstommar (91.080) Byggnadsmaterial (91.100) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Jerry Hedebratt
Ordförande
Hedebratt Engineering AB