Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Kommitténs grundintresse är att påverka standardisering av strukturella och geotekniska konstruktionsregler för bygg- och anläggningsarbeten inom området betong.

Kommittén huvudsakliga fokus ligger i att påverka den nya Eurokoden avseende betongkonstruktioner, Eurokod 2, som är basdokument för dimensionering och konstruktion av betongkonstruktioner av alla slag. Generellt om Eurokoderna kan hittas under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203. Se gärna även frågor och svar om Eurokod 2.

Inom omfattningen för det europeiska arbetet ligger även standarder under Byggproduktförordningen och kraven för CE-märkning.

Standardprodukter inom kommitténs omfattning används vid byggande, infrastruktur, anläggnings- och brobyggande. De används förutom av entreprenörer och konstruktörer även vid kravställande från myndigheter och beställare vid upprättande av utförandespecifikationer. Genom att följa standarder kan användningen av det material som krävs optimeras för att uppfylla samhällets krav på säkerhet och beständighet, vilket minskar förekomst av överkapacitet och resursslöseri, och i vissa fall även förlänga livslängden för befintliga konstruktioner.

Nya generationens Eurokoder
Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Sedan en tid tillbka finns nu därför parallella utgåvor av EN 1992-1-1 och EN 1992-1-2.

Arbetet pågår nu att ta fram ett förslag till remiss av EN 1992-4:2018+prA1 Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 4: Design of fastenings for use in concrete. A står för amendment (dvs tillägg).

Rättelse av SS 812310
Sedan några år har kommittéen varit medveten om att några tekniska fel smugit sig in i SS 812310 Fiberbetong - Dimensionering av Fiberbetongkonstruktioner och nu har en rättelse publicerats som en utgåva 2. Rättelserna ligger separat på den tredje sidan i standarden.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 32 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 25 företag och organisationer
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Bjerking AB, Uppsala
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Hedebratt Engineering AB, Västerås
Hilti Svenska AB, Malmö
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås
KTH, Byggvetenskap, Stockholm
Linotolgolv AB, Norrköping
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Solna
Norconsult AB, Göteborg
Pretec AB, Kungälv
Ramboll Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Skanska Sverige AB, Göteborg
SWECO Sverige AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, Luleå
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns Group AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Luleå
ÅF-Infrastructure AB, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/SC 2/WG 5, Steel fibre reinforced concrete
CEN/TC 104/SC 2/WG 6, FRP reinforcement and strengthening
CEN/TC 104/WG 11, Concrete with fibres
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 101, Strengthening and reinforcing with fibre reinforced polymers
CEN/TC 250/SC 2/WG 102, Fibre reinforced concrete
CEN/TC 250/SC 2/WG 103, Existing Structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 104, Shear punching torsion
CEN/TC 250/SC 2/WG 105, Fire
CEN/TC 250/SC 2/WG 106, Structural analysis
CEN/TC 250/SC 2/WG 107, Time dependent effects
CEN/TC 250/SC 2/WG 108, Fatigue design
CEN/TC 250/SC 2/WG 109, Bridges
CEN/TC 250/SC 2/WG 110, Durability
CEN/TC 250/SC 2/WG 111, Coordination and Drafting Group CDG
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
CEN/TC 250/SC 2/WG 3, Non-metallic fibre reinforced concrete structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsstommar (91.080) Byggnadsmaterial (91.100) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Jerry Hedebratt
Ordförande
Hedebratt Engineering AB