Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Kommitténs grundintresse är att påverka standardisering av strukturella och geotekniska konstruktionsregler för bygg- och anläggningsarbeten inom området betong.

Kommittén huvudsakliga fokus ligger i att påverka den nya Eurokoden avseende betongkonstruktioner, Eurokod 2, som är basdokument för dimensionering och konstruktion av betongkonstruktioner av alla slag. Generellt om Eurokoderna kan hittas under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203. Se gärna även frågor och svar om Eurokod 2.

Inom omfattningen för det europeiska arbetet ligger även standarder under Byggproduktförordningen och kraven för CE-märkning.

Standardprodukter inom kommitténs omfattning används vid byggande, infrastruktur, anläggnings- och brobyggande. De används förutom av entreprenörer och konstruktörer även vid kravställande från myndigheter och beställare vid upprättande av utförandespecifikationer. Genom att följa standarder kan användningen av det material som krävs optimeras för att uppfylla samhällets krav på säkerhet och beständighet, vilket minskar förekomst av överkapacitet och resursslöseri, och i vissa fall även förlänga livslängden för befintliga konstruktioner.

Nya generationens Eurokoder
Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslag till del 1-1 och 1-2, som var ute på remiss:

  • prEN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules - Rules for buildings, bridges and civil engineering structures, 
  • prEN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design,

Svenska kommentarer har skickats till CEN/TC 250 som kommer att hantera dem inför slutomröstning och så småningom kommer en ny standard publiceras.

Rättelse av SS 812310
Sedan några år har kommittéen varit medveten om att några tekniska fel smugit sig in i SS 812310 Fiberbetong - Dimensionering av Fiberbetongkonstruktioner och nu har till slut en rättelse publicerats som en utgåva 2. Rättelserna ligger separat på den tredje sidan i standarden.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
EN 1992-1-1, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner
ISO 23523, Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitous composites
ISO 18319-2, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips
ISO 21725-2, Simplified design of prestressed concrete bridges - Part 2: Box-girder bridges
EN 1992-1-2, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner- Del 1-2 Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
ISO 18319-3, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures — Part 3: Classification of FRP sheets
ISO 17580, Simplified design guideline for concrete structures using performance based design concept
Visa fler Visa färre
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
AFRY AB, Malmö
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Bjerking AB, Uppsala
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
COWI AB, Göteborg
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
Hedebratt Engineering AB, Västerås
Hilti Svenska AB, Malmö
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås
KTH, Byggvetenskap, Stockholm
Linotolgolv AB, Norrköping
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, Solna
Norconsult AB, Göteborg
Pretec AB, Kungälv
Ramboll Sweden AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, Göteborg
SWECO Sverige Holding AB, Stockholm
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, Luleå
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns Group AB, Stockholm
WSP Sverige AB, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/WG 11, Fibres for concrete
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsstommar (91.080) Byggnadsmaterial (91.100) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2023
maj
ons
10
Kommittémöte med SIS/TK 556 Betongkonstruktioner
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se