Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17081:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Plastdesign av fästanordningar med skruv och efterinstallerade infästningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17081:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Plastdesign av fästanordningar med skruv och efterinstallerade infästningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives provisions for design of ultimate limit states in addition to EN 1992-4 for
headed and post-installed fasteners excluding concrete screws, which only transmit static actions to the
concrete, when the loads on individual fasteners are determined according to plastic analysis of the
joint where only equilibrium conditions but no compatibility conditions are considered. Fatigue, impact
and seismic loads are not covered.

Ämnesområden

Fästelement Allmänt (21.060.01) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17081:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Plastdesign av fästanordningar med skruv och efterinstallerade infästningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners

Artikelnummer: STD-80007316

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 36