Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17079:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Överflödiga icke-bärande system

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17079:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Överflödiga icke-bärande system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report provides design rules for fasteners used to connect statically indeterminate nonstructural
light weight systems (e.g. suspended ceilings, pipe work, ducting) to concrete members such
as walls or floors (see Figure 1)).
The proposed design model may be applied to post-installed mechanical and bonded anchors covered
by EN 1992-4:2017, 1.2. Their suitability is given in a European Technical Product Specification.

Ämnesområden

Fästelement Allmänt (21.060.01) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17079:2018

Dimensionering av infästningar till betong - Överflödiga icke-bärande system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems

Artikelnummer: STD-80007314

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 20