Standard Svensk standard · SS-EN 1992-3:2006

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Status: Gällande

Omfattning
Avsnitt 1.1.2 i EN 1992-1-1 ersätts av: 1.1.2 Omfattning av del 3 av EN 1992 (101)P Del 3 av EN 1992 ger kompletterande regler till regler i EN 1992-1-1 för dimensionering av behållare och avskiljande konstruktioner i oarmerad eller lätt armerad betong, armerad betong eller spännbetong. (102)P I denna del ges principer och allmänna råd för dimensionering av bärverksdelar som direkt innesluter eller bär upp lagrade vätskor eller material (t.ex. de direkt belastade väggarna i behållare, reservoarer eller silor). Bärverk som bär upp dessa primära bärverksdelar (t.ex. tornet i ett vattentorn) bör dimensioneras enligtregler i del 1-1.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, övrigt (91.070.80) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Artikelnummer: STD-8018618

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-30

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 1992-3:2006

Ersätter: SS-ENV 1992-4