Standard Swedish standard · SS-EN 1992-3:2006

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-3:2006

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Avsnitt 1.1.2 i EN 1992-1-1 ersätts av:
1.1.2 Omfattning av del 3 av EN 1992
(101)P Del 3 av EN 1992 ger kompletterande regler till regler i EN 1992-1-1 för dimensionering av behållare och avskiljande konstruktioner i oarmerad eller lätt armerad betong, armerad betong eller spännbetong.
(102)P I denna del ges principer och allmänna råd för dimensionering av bärverksdelar som direkt innesluter eller bär upp lagrade vätskor eller material (t.ex. de direkt belastade väggarna i behållare, reservoarer eller silor). Bärverk som bär upp dessa primära bärverksdelar (t.ex. tornet i ett vattentorn) bör dimensioneras enligtregler i del 1-1.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 2, Design of concrete structures (91.070.02) Eurocodes, others (91.070.80) Concrete structures (91.080.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-3:2006

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8018618

Edition: 1

Approved: 6/30/2006

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 1992-3:2006

Replaces: SS-ENV 1992-4