Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Status: Valid to 3/30/2028

· Corrected by: SS-EN 1992-1-2:2004/AC:2017 Amended by: SS-EN 1992-1-2:2004/A1:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 883 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 883 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 612,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1)P Eurokod 2 gäller för projektering av byggnader och anläggningar i betong. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.

(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och brandmotstånd hos bärverk i betong. Andra krav, t ex avseende värme- eller ljudisolering, beaktas inte.
(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:
— EN 1990: ”Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk”
— EN 1991: ”Laster på bärverk”
— hEN (harmoniserade produktstandarder) för byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktioner
— ENV 13670-1: ”Utförande av betongkonstruktioner, del 1: Allmänna regler”
— EN 1998: ”Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning”, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.

(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:
— Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
— Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
— Del 2: Betongbroar
— Del 4: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 2, Design of concrete structures (91.070.02) Eurocodes, fire (91.070.70) Concrete structures (91.080.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1992-1-2:2004

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 883 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 883 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 612,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-68085

Edition: 1

Approved: 12/30/2004

Valid to: 3/30/2028

No of pages: 108

Also available in: SS-EN 1992-1-2:2004

Replaces: SS-ENV 1992-1-2