Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande till 2028-03-30

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1.1 Eurokod 2:s omfattning (1)P Eurokod 2 är tillämplig vid projekteringen av byggnadsverk (byggnader och anläggningar) av oarmerad, armerad och förspänd betong. Den överensstämmer med principer och krav i SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk avseende säkerhet och brukbarhet hos bärverk samt grunderna för dimensionering och verifiering av dessa.(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav t ex avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverkEN 1991: Laster på bärverkhEN’s: Byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktionerENV 13670: Betongkonstruktioner - utförande EN 1997: GeokonstruktionerEN 1998: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:Del 1.1: Allmänna regler och regler för byggnaderDel 1.2: Brandteknisk dimensioneringDel 2: BroarDel 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-8018441

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-21

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1992-1-1:2005 , SS-EN 1992-1-1:2005