Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2002- 2007), och den utgåvan finns publicerad på svenska och engelska.

Det är den första generationens Eurokoder som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. I BFS 2011:10, paragraf 41, finns en förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Boverket hänvisar till. I TSFS 2018:57, paragraf 7, finns motsvarande förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Transportstyrelsen hänvisar till. För frågor kring myndigheternas krav och författningar hänvisas till Boverket respektive Transportstyrelsen.

SS-EN 1992-1-1:2005+A1:2014 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna (första generationen) här >>

SS-EN 1992-1-1:2023 Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner som är en del av andra generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2022 - 2027) som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen. SIS har valt att publicera de nya utgåvorna i den takt de kommer från CEN, för att göra dem tillgängliga för marknaden. 

SS-EN 1992-1-1:2005+A1:2014 kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1992-1-1:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då Boverkets konstruktionsregler EKS och Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder.

I nuläget finns SS-EN 1992-1-1:2023 publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of FprEN 1992-1-1
(1) This document gives the general basis for the design of structures in plain, reinforced and prestressed concrete made with normal weight, lightweight and heavyweight aggregates. It gives specific rules for buildings, bridges and civil engineering structures, including temporary structures; additional requirements specific to bridges are given in Annex K. The rules are valid under temperature conditions between −40 °C and +100 °C generally. This document complies with the principles and requirements for the safety, serviceability, durability and robustness of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990.
(2) This document is only concerned with the requirements for resistance, serviceability, durability, robustness and fire resistance of concrete structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered.
(3) This document does not cover:
- resistance to fire (see EN 1992 1 2);
- fastenings in concrete (see EN 1992 4);
- seismic design (see EN 1998 (all parts));
- particular aspects of special types of civil engineering works (such as dams, pressure vessels);
- structures made with no-fines concrete, aerated or cellular concrete, lightweight aggregate concrete with open structure components;
- structures containing steel sections considered in design (see EN 1994 (all parts)) for composite steel and concrete structures;
- structural parts made of concrete with a smallest value of the upper sieve aggregate size Dlower < 8 mm (or if known Dmax < 8 mm) unless otherwise stated in this Eurocode.
1.2 Assumptions
(1) The assumptions of EN 1990 apply to FprEN 1992-1-1.
(2) It is assumed that the requirements for execution and workmanship given in EN 13670 are complied with.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, broar och anläggningskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

Artikelnummer: STD-80047545

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-12-04

Antal sidor: 408

Parallell utgåva: SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1992-1-1:2005