Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005/AC:2008

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005/AC:2008

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, bro (91.070.60) Betongkonstruktioner (91.080.40) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-2:2005/AC:2008

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules

Artikelnummer: STD-67195

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-15

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1992-2:2005