Standard Svensk standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner — Del 4: Dimensionering av infästningar till betong

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner — Del 4: Dimensionering av infästningar till betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) Denna Europastandard tillhandahåller en dimensioneringsmetod för fästelement (anslutning
av bärande konstruktionsdelar och icke-bärande konstruktionsdelar till bärande komponenter)
som används för att överföra laster till betongen. Denna dimensioneringsmetod använder fysiska
modeller som baseras på en kombination av provningar och numeriska analyser som
överensstämmer med EN 1990:2002, 5.2.
Ytterligare regler för överföring av fästelements laster inom en konstruktionsdel av betong till dess
stöd finns i EN 1992-1-1 och bilaga A till denna Europastandard.
Förankringar som inbäddas i förtillverkade betongelement i produktionen, under förhållanden
med tillverkningskontroll i fabrik (FPC) och med lämplig armering, och som enbart är avsedda för
användning under situationer med lastöverföring i samband med lyft och hantering, omfattas av
CEN/TR 15728.
(2) Denna Europastandard är avsedd för säkerhetsrelaterade användningsområden där brott i
fästelement kan resultera i kollaps eller partiell kollaps av konstruktionen, orsaka risker för
människors liv eller leda till avsevärda ekonomiska förluster. I det här sammanhanget omfattar den
även icke-bärande konstruktionsdel.
(3) Fixturens stöd kan bestämmas statiskt eller vara statiskt obestämd. Varje stöd kan bestå av ett
fästelement eller en grupp av fästelement.
(4) Denna Europastandard är giltig för användningsområden som omfattas av EN 1992-serien. På
användningsområden som kräver speciella överväganden, t.ex. kärnkraftverk eller konstruktioner
för civilförsvaret, kan modifieringar vara nödvändiga.
(5) Denna Europastandard omfattar inte dimensionering av fixturer. Dimensioneringsregler för
fixturer finns i relevanta standarder för uppfyllande av krav på fixturer som anges i denna
Europastandard.
(6) Detta dokument baseras på karaktäristiska bärförmågor och avstånd som anges i en europeisk
teknisk produktspecifikation (se bilaga E). Minst egenskaperna i bilaga E anges i en europeisk
teknisk produktspecifikation för motsvarande belastningsförhållanden som utgör en bas för
lastfallen i denna Europastandard.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-4:2018

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner — Del 4: Dimensionering av infästningar till betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete

Artikelnummer: STD-80026471

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-26

Antal sidor: 140

Finns även på: SS-EN 1992-4:2018