Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1999-1-2:2023 Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen.

SS-EN 1999-1-2:2007 och tillägg och korrigeringar till denna kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1999-1-2:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då svenskt regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder.

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och dessa utgåvor finns publicerad på svenska och engelska.  Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. Först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och myndigheterna har tagit fram nya författningar som hänvisar till den andra generationens eurokoder kan dessa användas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

SS-EN 1999-1-2:2007 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna

I nuläget finns SS-EN 1999-1-2:2023 endast publicerad på engelska.

 

Omfattning
1.1 Scope of EN 1999-1-2
(1) EN 1999-1-2 deals with the design of aluminium structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1999-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1-3, EN 1999-1-4 and EN 1999-1-5. This document only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.
(2) EN 1999-1-2 applies to aluminium structures required to fulfil a load bearing function.
(3) EN 1999-1-2 gives principles and application rules for the design of structures for specified requirements in respect of the aforementioned function and the levels of performance.
(4) EN 1999-1-2 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1999 1 1 and are designed accordingly.
(5) The methods given in EN 1999-1-2 are applicable to the following aluminium alloys:
EN AW-3004 - H34 EN AW-5083 - O and H12 EN AW-6063 - T5 and T6
EN AW-5005 - O and H34 EN AW-5454 - O and H34 EN AW-6082 - T4 and T6
EN AW-5052 - H34 EN AW-6061 - T6
(6) The methods given in EN 1999-1-2 are applicable also to other aluminium alloy/tempers of EN 1999 1-1, if reliable material properties at elevated temperatures are available or the simplified assumptions in 5.2.1 are applied.
1.2 Assumptions
(1) In addition to the general assumptions of EN 1990, the following assumptions apply:
- the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel, or is given by the relevant national regulation.
- any active and passive fire protection systems taken into account in the design will be adequately maintained.
(2) For the design of new structures, EN 1999 is intended to be used, for direct application, together with EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1997, EN 1998 and EN 1999.
(3) EN 1999 is intended to be used in conjunction with:
- European Standards for construction products relevant for aluminium structures
- EN 1090-1, Execution of steel structures a ...

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 9, Aluminiumkonstruktioner (91.070.09) Eurokod, brand (91.070.70) Metallkonstruktioner (91.080.10) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1999-1-2:2023

Eurokod 9 - Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

Artikelnummer: STD-80041860

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-03-28

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 , SS-EN 1999-1-2:2007 , SS-EN 1999-1-2:2007