Standardutveckling · SIS/TK 188

Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensionerings- och konstruktionsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. Kommittén bevakar och deltar i arbetet med eurokoder för stålkonstruktioner, aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner (stål/betong).

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, där SIS är medlem, har EU:s uppdrag att ta fram och ansvara för gemensamma europeiska dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar – eurokoderna.

För att i Sverige söka möta branschens behov av information om eurokoderna har SIS kommitté Eurokoder, SIS/TK 203 etablerat en särskild hemsida, www.eurokoder.se. På hemsidan redovisas hur eurokodarbetet är fördelat mellan olika SIS-grupper. SIS har även en helpdesk för frågor om eurokoderna som nås på eurokoder@sis.se.

SIS/TK 188 ansvarar för eurokoder för Stålkonstruktioner (Eurokod 3 bestående av 20 delar), Samverkanskonstruktioner (Eurokod 4 bestående av 4 delar) samt Aluminiumkonstruktioner (Eurokod 9 bestående av 5 delar). Dessutom ansvarar kommittén för utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, SS-EN 1090-1, -2 och -3, -4 -5 vilka är ett nödvändigt komplement till stål- och aluminiumeurokoderna.

Målet med eurokoderna är att få gemensamma europeiska dimensioneringsregler för byggnadsverk. Hittills har man åstadkommit ett gemensamt ramverk, med i vissa fall ganska många möjligheter till nationella val.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
ISO 17607, Steel structures - Execution of structural steelwork
EN 1993-1-13, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-13: Regler för balkar med stora öppningar
EN 1090-1, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda hos delar av stål och aluminium för bärverk
CEN/TR 1993-1-103, NWIP for CEN/TR 1993-1-103 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-103 Elastic critical buckling of members
CEN/TS 1993-1-101, NWIP for CEN/TS 1993-1-101 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-101 Alternative method for members in bending and compression
EN 1993-1-1, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
EN 1993-1-8, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband
EN 1999-1-1, Eurokod 9 : Dimensionering av aluminiumkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler
EN 1993-1-14, EN 1993-1-14 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-14 Design assisted by finite element analysis
EN 1993-1-7, Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast
EN 1993-1-6, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal
ISO 17607-1, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 1: General requirements and vocabulary
ISO 17607-2, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 2: Steels
ISO 17607-3, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 3: Fabrication
ISO 17607-4, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 4: Erection
ISO 17607-5, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 5: Welding
ISO 17607-6, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 6: Bolting
EN 1993-1-10, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-10: Seghet och egenskaper i tjockleksriktningen
EN 1993-1-11, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter
EN 1993-1-2, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
EN 1993-1-3, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt
EN 1993-1-4, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-4: Rostfritt stål
EN 1993-1-5, Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar
EN 1993-1-9, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning
EN 1993-2, Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 2: Broar
EN 1994-2, Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 2: Broar
EN 1994-1-1, Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
EN 1994-1-2, Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Visa fler Visa färre
Utgivet 118 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
RG 188, Stålkonstruktioner
SIS/TK 188/AG 01, PCR för järn, stål och aluminium, sekretariat
Deltagare 29 företag och organisationer
Aaa Certification AB, Alingsås
Boverket, Karlskrona
Byggnadstekniska Byrån Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
DEKRA Industrial AB, Borlänge
ELU Konsult AB, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Hydro Extrusion Sweden AB, Finspång
Kiwa Inspecta AB, Sundsvall
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lindab Profil AB, Luleå
MVR Service AB, Stockholm
NCC Sverige AB, Malmö
Nordcert AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta Research Center, Avesta
Pro Development i Sverige AB, Luleå
ProDevelopment AB, Söderhamn
Ramboll Sweden AB, Luleå
Ranaverken AB, Vara
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
Tata Steel International (Sweden) AB, GÖTEBORG
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Tyréns AB, Luleå
WSP Byggprojektering, Östersund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 167, Steel and aluminium structures
CEN/TC 135, Execution of steel structures and aluminium structures
CEN/TC 250/SC 3, Eurocode 3 - Design of steel structures
CEN/TC 250/SC 4, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
CEN/TC 250/SC 9, Eurocode 9: Design of aluminium structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Konstruktionsteknik Byggnadsindustrin Byggnadsstommar Stålkonstruktioner Eurokoder Aluminiumkonstruktioner