Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Omfattning
Part 1-1 gives generic detailed strength rules which are applicable to steel structures in general. Their use and any limits of applicability are explained in the text where necessary. It does not cover resistance to fire; particular aspects of special types of buildings and civil engineering works (e.g. bridges, masts, silos, piling or off-shore structures).

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-101886

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1993-1-1:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005