Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande till 2028-03-30

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1993 är tänkt att användas tillsammans med Eurokoderna EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, EN 1991 – Laster på bärverk och EN 1992 till EN 1999, där det refereras till bärverk av stål eller bärverksdelar av stål. 

EN 1993-1 är den första av sex delar av EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner. Den ger allmänna dimensioneringsregler tänkta att användas tillsammans med de andra delarna EN 1993-2 till EN 1993-6. Den ger endast tilläggsregler tillämpbara för byggnader. 

EN 1993-1 består av 12 delar, EN 1993-1-1 till EN 1993-1-12, där varje del behandlar särskilda stålkomponenter, gränstillstånd eller material. Den kan även användas av andra CEN TC som behandlar konstruktionsfrågor som ett referensdokument för dimensioneringssituationer som inte täcks in av Eurokoderna (andra bärverk, laster eller material).

 

Omfattning
Part 1-1 gives generic detailed strength rules which are applicable to steel structures in general. Their use and any limits of applicability are explained in the text where necessary. It does not cover resistance to fire; particular aspects of special types of buildings and civil engineering works (e.g. bridges, masts, silos, piling or off-shore structures).

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-8013597

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Tillägg till: SS-EN 1993-1-1:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005

Ersätts av: SS-EN 1993-1-1:2022