Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009 Tillägg: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 957 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 957 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 731,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


SS-EN 1993-1-1 Stålkonstruktioner - Dimensionering, Eurocode 3 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader 

EN 1993 är tänkt att användas tillsammans med Eurokoderna EN 1990 - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk, EN 1991 – Laster på bärverk och EN 1992 till EN 1999, där det refereras till bärverk av stål eller bärverksdelar av stål. 

EN 1993-1 är den första av sex delar av EN 1993 – Dimensionering av stålkonstruktioner. Den ger allmänna dimensioneringsregler tänkta att användas tillsammans med de andra delarna EN 1993-2 till EN 1993-6. Den ger endast tilläggsregler tillämpbara för byggnader. 

EN 1993-1 består av 12 delar, EN 1993-1-1 till EN 1993-1-12, där varje del behandlar särskilda stålkomponenter, gränstillstånd eller material. Den kan även användas av andra CEN TC som behandlar konstruktionsfrågor som ett referensdokument för dimensioneringssituationer som inte täcks in av Eurokoderna (andra bärverk, laster eller material). 

EN 1993-1 kan användas av: 

 • Kommittéer som jobbar med konstruktionsanknutna produkt-, provnings- och utförandestandarder, 
 • Byggherrar (t.ex. för beskrivning av deras särskilda krav) 
 • Projektörer och entreprenörer 
 • Behöriga myndigheter 

Värden på partialkoefficienter och andra säkerhetsparametrar ges som rekommenderade värden, vilka ger en acceptabel säkerhetsnivå. Dessa har valts under förutsättning att en lämplig nivå på yrkesskicklighet och kvalitetsledning föreligger. 

Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. 

Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte. 

Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med: 

 • EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
 • EN 1991 Laster på bärverk 
 • EN 1090 Utförande av stålkonstruktioner 
 • ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner 
 • EN 1992 - EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till 

Eurokod 3 är uppdelad i följande delar: 

 • EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler   för byggnader. 
 • EN 1993-1-1 Dimensionering av stålkonstruktioner: Allmänna regler och regler   för byggnader. 
 • EN 1993-1-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Brandteknisk    dimensionering. 
 • EN 1993-1-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kallformade profiler och   profilerad plåt. 
 • EN 1993-1-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Rostfritt stål. 
 • EN 1993-1-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Plåtbalkar. 
 • EN 1993-1-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Skal. 
 • EN 1993-1-7 Dimensionering av stålkonstruktioner: Plana plåtkonstruktioner   med transversallast. 
 • EN 1993-1-8 Dimensionering av stålkonstruktioner: Dimensionering av   knutpunkter och förband. 
 • EN 1993-1-9 Dimensionering av stålkonstruktioner: Utmattning. 
 • EN 1993-1-10 Dimensionering av stålkonstruktioner: Seghet och egenskaper i tjockleksriktningen. 
 • EN 1993-1-11 Dimensionering av stålkonstruktioner: Dragbelastade   komponenter. 
 • EN 1993-1-12 Dimensionering av stålkonstruktioner: Tilläggsregler för stålsorter   upp till S700. 
 • EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar. 
 • EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och   skorstenar. 
 • EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och   rörledningar. 
 • EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont. 
 • EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor 

EN 1993-1-1 ger grundläggande dimensioneringsregler för bärverk i stål med materialtjocklek t ≥ 3 mm. Den ger även tilläggsregler för dimensionering av byggnader med bärverk i stål. 

Följande områden behandlas i EN 1993-1-1: 

 • Kapitel 1: Allmänt 
 • Kapitel 2: Grundläggande dimensioneringsregler 
 • Kapitel 3: Material 
 • Kapitel 4: Beständighet 
 • Kapitel 5: Bärverksanalys 
 • Kapitel 6: Brottgränstillstånd 
 • Kapitel 7: Bruksgränstillstånd 

Kapitel 1 till 2 innehåller tilläggsbestämmelser till EN 1990 “Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner”.
Kapitel 3 behandlar materialegenskaper för produkter av låglegerade konstruktionsstål.
Kapitel 4 ger allmänna regler för beständighet.
Kapitel 5 redogör för bärverksanalys, där bärverksdelar med tillräcklig noggrannhet kan modelleras med linjära element i en global analys.
Kapitel 6 innehåller detaljerade regler för dimensionering av tvärsnitt och bärverksdelar.
Kapitel 7 innehåller regler för bruksgränstillståndet.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 957 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 957 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 731,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-66435

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-03

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 1993-1-1:2005

Ersätter: SS-ENV 1993-1-1

Ersätts av: SS-EN 1993-1-1:2022