Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009 Tillägg: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 841 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 841 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 545,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

Omfattning
(1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.
(2) Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte.
(3) Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med:
— EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
— EN 1991: Laster på bärverk
— ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner
— EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner
— EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till
(4) Eurokod 3 är uppdelad i följande delar:
EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler för byggnader.
EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar.
EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar.
EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar.
EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont.
EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 841 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 841 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 545,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-39883

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-03

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 1993-1-1:2005

Ersätts av: SS-EN 1993-1-1:2022