Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Status: Valid to 3/30/2028

· Corrected by: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009 Amended by: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 841 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 841 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 545,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering.
(2) Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte.
(3) Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med:
— EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
— EN 1991: Laster på bärverk
— ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner
— EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner
— EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till
(4) Eurokod 3 är uppdelad i följande delar:
EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler för byggnader.
EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar.
EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar.
EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar.
EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont.
EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 841 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 841 SEK
standard ikon

Paper

Price: 4 545,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-39883

Edition: 1

Approved: 6/3/2005

Valid to: 3/30/2028

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 1993-1-1:2005

Replaced by: SS-EN 1993-1-1:2022