Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-1:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009 Amended by: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014

Scope
(1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte. (3) Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med: — EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk — EN 1991: Laster på bärverk — ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner — EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner — EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till (4) Eurokod 3 är uppdelad i följande delar: EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler för byggnader. EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar. EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar. EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar. EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont. EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.

Subjects

Technical aspects Eurocode 3, Design of steel structures Eurocodes, base Eurocodes, bridge Steel structures


Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Article no: STD-39883

Edition: 1

Approved: 6/3/2005

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 1993-1-1:2005