Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-8013745

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-20

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009

Ersätter: SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2006

Korrigerar: SS-EN 1993-1-1:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005