Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2022

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2022

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

SS-EN 1993-1-1:2022 Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader är en del av andra generationens Eurokoder som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen.

SS-EN 1993-1-1:2005 och tillägg och korrigeringar till denna kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1993-1-1:2022, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då svenskt regelverk hänvisar till första generationens Eurokoder.

Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder, och denna utgåva finns publicerad på svenska och engelska. Det är den generationen som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. Först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och myndigheterna har tagit fram nya författningar som hänvisar till den andra generationens eurokoder kan dessa användas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet.

SS-EN 1993-1-1:2005 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna

I nuläget finns SS-EN 1993-1-1:2022 publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of FprEN 1993 1 1
(1) FprEN 1993 1 1 gives basic design rules for steel structures.
(2) It also gives supplementary provisions for the structural design of steel buildings. These supplementary provisions are indicated by the letter "B" after the paragraph number, thus ( )B.
1.2 Assumptions
(1) The assumptions of EN 1990 apply to FprEN 1993 1 1.
(2) EN 1993 is intended to be used in conjunction with EN 1990, EN 1991 (all parts), the parts of EN 1992 to EN 1999 where steel structures or steel components are referred to within those documents, EN 1090 2, EN 1090 4 and ENs, EADs and ETAs for construction products relevant to steel structures.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-1:2022

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-80039475

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-11-21

Antal sidor: 128

Ersätter: SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1993-1-1:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2009