Standard Svensk standard · SS-ENV 1993-1-1

Stålkonstruktioner - Dimensionering, Eurocode 3 Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-1-10:2005 , SS-EN 1993-1-10:2005 , SS-EN 1993-1-9:2005 , SS-EN 1993-1-9:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005

Omfattning
(1)Eurocode 3 applies to the design of buildings and civil engineering works in steel. It complieswith the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 – Basis of structural design.

(2)Eurocode 3 is concerned only with requirements for resistance, serviceability, durabilityand fire resistance of steel structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are notcovered.

Ämnesområden

Byggnader (91.040) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-16135

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-20

Antal sidor: 348

Ersätts av: SS-EN 1993-1-10:2005 , SS-EN 1993-1-10:2005 , SS-EN 1993-1-9:2005 , SS-EN 1993-1-9:2005 , SS-EN 1993-1-1:2005