Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2007 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) EN 1993-1-9 ger metoder för analys av bärförmågan med hänsyn till utmattning för bärverksdelar, in-fästningar och förband utsatta för utmattningslast.(2) Dessa metoder baseras på utmattningsprovningar i full skala, som innefattar inverkan av geometriska och strukturella imperfektioner från materialframställning och utförande (t ex inverkan av toleranser och egenspänningar av svetsning).ANM. 1 Beträffande toleranser, se EN 1090. Valet av utförandeklass kan anges i den nationella bilagan, intill dess att EN 1090 publiceras. ANM. 2 Den nationella bilagan kan ge kompletterande information om krav på kontroll under tillverkningen.(3) Reglerna är tillämpbara på bärverk där utförandet överensstämmer med EN 1090. ANM. I förekommande fall anges kompletterande krav i tabellerna med förbandsklasser.(4) Analysmetoderna som anges i denna del är tillämpbara på alla konstruktionsstål, rostfria stål och obehandlade rosttröga stål om inte annat anges i tabellerna med förbandsklasser. Denna del är endast tillämpbar på material som uppfyller seghetskraven i EN 1993-1-10.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Artikelnummer: STD-39886

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-03

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 1993-1-9:2005

Ersätter: SS-ENV 1993-1-1