Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63137

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-12

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1993-1-9:2005 , SS-EN 1993-1-9:2005

Ersätts av: SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009