Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2007 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-9:2005/AC:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1993-1-9 ger metoder för analys av bärförmågan med hänsyn till utmattning för bärverksdelar, in-fästningar och förband utsatta för utmattningslast.(2) Dessa metoder baseras på utmattningsprovningar i full skala, som innefattar inverkan av geometriska och strukturella imperfektioner från materialframställning och utförande (t ex inverkan av toleranser och egenspänningar av svetsning).ANM. 1 Beträffande toleranser, se EN 1090. Valet av utförandeklass kan anges i den nationella bilagan, intill dess att EN 1090 publiceras. ANM. 2 Den nationella bilagan kan ge kompletterande information om krav på kontroll under tillverkningen.(3) Reglerna är tillämpbara på bärverk där utförandet överensstämmer med EN 1090. ANM. I förekommande fall anges kompletterande krav i tabellerna med förbandsklasser.(4) Analysmetoderna som anges i denna del är tillämpbara på alla konstruktionsstål, rostfria stål och obehandlade rosttröga stål om inte annat anges i tabellerna med förbandsklasser. Denna del är endast tillämpbar på material som uppfyller seghetskraven i EN 1993-1-10.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Metal structures (91.080.10) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-9:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-39886

Edition: 1

Approved: 6/3/2005

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 1993-1-9:2005

Replaces: SS-ENV 1993-1-1