Standard Svensk standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 4: Silor och behållare

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-4:2006/AC:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 4: Silor och behållare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


EN 1991 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklusive vissa geotekniska avseenden och ska användas tillsammans med EN 1990 och EN 1992-1999. 

EN 1991 omfattar även dimensionering under byggskedet och dimensionering av tillfälliga konstruktioner. Den avser alla förhållanden under vilka det krävs tillräcklig prestanda av en konstruktion. 

EN 1991 är inte direkt avsedd för bedömning av befintliga konstruktioner, dimensionering vid reparation eller ombyggnad, eller bedömning av förändringar vid annan användning.

EN 1991 omfattar inte fullt ut speciella dimensioneringssituationer som kräver överväganden av tillförlitlig-het utöver det vanliga som kärnkraftskonstruktioner för vilka föreskrivna dimensioneringsmetoder bör användas.

Omfattning
(1)P EN 1991 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklu-sive vissa geotekniska avseenden och ska användas tillsammans med EN 1990 och EN 1992-1999. (2) EN 1991 omfattar även dimensionering under byggskedet och dimensionering av tillfälliga konstruktion-er. Den avser alla förhållanden under vilka det krävs tillräcklig prestanda av en konstruktion. (3) EN 1991 är inte direkt avsedd för bedömning av befintliga konstruktioner, dimensionering vid reparation eller ombyggnad, eller bedömning av förändringar vid annan användning. (4) EN 1991 omfattar inte fullt ut speciella dimensioneringssituationer som kräver överväganden av tillförlitlig-het utöver det vanliga som kärnkraftskonstruktioner för vilka föreskrivna dimensioneringsmetoder bör användas.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader (91.040) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, övrigt (91.070.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 4: Silor och behållare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Artikelnummer: STD-103211

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-01

Antal sidor: 116

Finns även på: SS-EN 1991-4:2006

Ersätter: SS-ENV 1991-4