Standard Swedish standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-4:2006/AC:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 495 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1)P EN 1991 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklu-sive vissa geotekniska avseenden och ska användas tillsammans med EN 1990 och EN 1992-1999. (2) EN 1991 omfattar även dimensionering under byggskedet och dimensionering av tillfälliga konstruktion-er. Den avser alla förhållanden under vilka det krävs tillräcklig prestanda av en konstruktion. (3) EN 1991 är inte direkt avsedd för bedömning av befintliga konstruktioner, dimensionering vid reparation eller ombyggnad, eller bedömning av förändringar vid annan användning. (4) EN 1991 omfattar inte fullt ut speciella dimensioneringssituationer som kräver överväganden av tillförlitlig-het utöver det vanliga som kärnkraftskonstruktioner för vilka föreskrivna dimensioneringsmetoder bör användas.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Buildings (91.040) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, others (91.070.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-4:2006

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 495 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 392 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-103211

Edition: 1

Approved: 6/1/2006

No of pages: 116

Also available in: SS-EN 1991-4:2006

Replaces: SS-ENV 1991-4