Standardutveckling · SIS/TK 598

Areamätning och funktionsplanering i byggnader

När man äger eller hyr en bostad/lokal är det viktigt att kunna förstå hur man mäter ytan och vilken typ av yta som avser respektive användning. För att en bostad ska vara funktionell för alla krävs att utformningen är genomtänkt och tar hänsyn till regelverk för byggande och användning. Deltagarna i SIS/TK 598 består av såväl arkitekter, byggnadsentreprenörer, intresseorganisationer och sakkunniga inom tillgänglighet.

Kommittén verkar för att de svenska standarderna för areamätning, byggnadsutformning och funktionsplanering är anpassade efter brukarna och marknadens krav och ändrade regelverk, samt bidrar till enhetliga mätregler och ett hållbart och funktionsanpassat bostadsbyggande. Efter krav från marknaden och intressentmöte 2015 bildades två arbetsgrupper för att revidera tre svenska standarder.

Efter en omfattande redigering, förtydligande och komplettering med nya illustrationer, publicerades i mars 2020 en uppdaterad version av SS 21054:2020 - Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler.  Måttet under 5.1.1 vid horisontell åtkomlighet har minskats i bredd från 0,60 m till 0,50 m efter önskemål under remissen och begreppet underbyggd altan har tagits bort ur 6.3.1 då mätvärdhet redovisas i avsnitt 5.

Arbetet med ihopslagningen och revideringen av SS 914221 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått och SS 914222 Byggnadsutformning - Bostäder – Funktionsplanering pågår. En remiss genomfördes under 2019 och många kommentarer inkom. Kommittén arbetar nu med att gå igenom och uppdatera standardförslaget enligt inkomna kommentarer. En ny remiss planeras under 2022. Vi välkomnar nya deltagare i detta arbete. Är du intresserad så kontakta SIS projektledning.

Hur mäter jag min bostad?

Arbetet sker i två svenska arbetsgrupper:

SIS/TK 598/AG 1 Areamätning

SIS/TK 598/AG 2 Invändiga mått och funktionsplanering

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SS 914221, Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått
Utgivet 3 standarder
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 598/AG 01, Areamätning
SIS/TK 598/AG 02, Invändiga mått och funktionsplanering
SIS/TK 598/AG 03, Prefabricerade byggnader
Deltagare 13 företag och organisationer
Add Access Sweden AB, UPPSALA
Arbio AB, STOCKHOLM
DHR, FARSTA
Einar Mattsson Byggnads AB, STOCKHOLM
Hyresgästföreningen Riksförbundet, STOCKHOLM
Lantmäteriet, Gävle
Mai Almén Hinderfri Design AB, LUND
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, KISTA
Nordr Sverige AB, Solna
Skanska Sverige AB, STOCKHOLM
SWECO Architects AB, STOCKHOLM
Sveriges Arkitekter, STOCKHOLM
Veidekke Entreprenad AB Anläggning SydVäst/Bygg Syd, LUND
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
SIS/TK 598/AG 01, Areamätning:
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader (91.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Handbok för areamätning

Handbok: Att beräkna area och volym för byggnader. En introduktion till SS 21054:2020. 

Boken beskriver kortfattat hur man mäter area och volym i byggnader enligt standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.

SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Jonatan Ringenson
Projektassistent
jonatan.ringenson@sis.se