Standardutveckling · SIS/TK 598

Areamätning, bostadsutformning och säkerhet vid användning

När man äger eller hyr en bostad/lokal är det viktigt att kunna förstå hur man mäter ytan och vilken typ av yta som avser respektive användning. För att en bostad ska vara funktionell för alla krävs att utformningen är genomtänkt och tar hänsyn till regelverk för byggande och användning. Deltagarna i SIS/TK 598 består av såväl arkitekter, byggnadsentreprenörer, intresseorganisationer och sakkunniga inom tillgänglighet.

Kommittén verkar för att de svenska standarderna för areamätning, byggnadsutformning och funktionsplanering är anpassade efter brukarna och marknadens krav och ändrade regelverk, samt bidrar till enhetliga mätregler och ett hållbart och funktionsanpassat bostadsbyggande. Efter krav från marknaden och intressentmöte 2015 bildades två arbetsgrupper för att revidera tre svenska standarder.

Efter en omfattande redigering, förtydligande och komplettering med nya illustrationer, publicerades i mars 2020 en uppdaterad version av SS 21054:2020 - Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler.  Måttet under 5.1.1 vid horisontell åtkomlighet har minskats i bredd från 0,60 m till 0,50 m efter önskemål under remissen och begreppet underbyggd altan har tagits bort ur 6.3.1 då mätvärdhet redovisas i avsnitt 5.

Arbetet med ihopslagningen och revideringen av SS 914221 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått och SS 914222 Byggnadsutformning - Bostäder – Funktionsplanering har inletts men ligger för närvarande på is. En remiss genomfördes under 2019 och många kommentarer inkom. Kommittén beslutade den 9 september 2022 att avsluta arbetet och nuvarande standarder från 2006 är fortfarande gällande.

Den 28 september 2022, påbörjades en förstudie för ett nytt arbete om säkerhet vid användning av trappor, ramper, räcken, ledstänger och balkonger. Denna förstudie har startats med anledning av att boverket planerar att ta bort sina allmänna råd i framtagandet av möjligheternas byuggregler som planeras att träda kraft i juli 2024.

Hur mäter jag min bostad?

Arbetet sker i tre svenska arbetsgrupper:

SIS/TK 598/AG 1 Areamätning - vilande

SIS/TK 598/AG 2 Invändiga mått och funktionsplanering -vilande

SIS/TK 598 AG 04 Säkerhet vid användning

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 598/AG 01, Areamätning
SIS/TK 598/AG 02, Invändiga mått och funktionsplanering
SIS/TK 598/AG 04, Säkerhet vid användning
Deltagare 18 företag och organisationer
Add Access Sweden AB, Uppsala
Arbio AB, Stockholm
Balkongföreningen i Norden, Växjö
DHR, Farsta
Einar Mattsson Byggnads AB, Stockholm
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet, Lund
HEM Fastighetsmäklare Sverige AB, Bromma
Hyresgästföreningen Riksförbundet, Stockholm
Lantmäteriet, Gävle
Mai Almén Hinderfri Design AB, Lund
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Kista
Nordr Sverige AB, Solna
Skanska Sverige AB, Stockholm
Stockholms stad, Stockholm
Sweco Sverige AB, Stockholm
Sveriges Arkitekter, Stockholm
Veidekke Entreprenad AB Anläggning SydVäst/Bygg Syd, Lund
Weland AB, Smålandsstenar
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnader (91.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Area- och volymberäkning - vägledning

Handbok:  Area- och volymberäkning - vägledning

Ett komplement till och en vägledning vid tillämpningen av standarden SS 21054:2020 Area och volym i byggnader - Terminologi och mätning.

SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Tobias Lundgren
Projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Viveka Odlen
Vice projektledare
viveka.odlen@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se