Så mäter du din bostad

Många hus och lägenheter visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd. Om du ska genomföra en bostadsmätning kan informationen här nedanför hjälpa dig på vägen.

Mät bostaden själv

I broschyren "Så mäter du din bostad" hittar du en översikt av mätreglerna för småhus och lägenheter. För en grundlig mätning av bostaden behöver du fortfarande tillgång till den kompletta standarden.

Vill du köpa standarden?

Här kan du köpa den svenska standarden SS 21054:2020, Area och Volym för husbyggnader – Terminologi och mätning

Har du frågor?

Mer detaljerad information om mätreglerna och mätprocessen får du i standarden SS 21054:2020, Area och Volym för husbyggnader – Terminologi och mätning. För frågor om mätning ska du kontakta en diplomerad areamätare. Se även Konsumentverkets och Boverkets gemensamma webbplats: omboende.se eller din närmaste hyresgäst- eller bostadsrättsorganisation.

Söker du en bostadsmätare som är utbildad på den svenska standarden?

Här kan du se vilka bostadsmätare som genomgått SIS diplomeringsprogram Areamätning av bostäder.

Har du synpunkter på standarden?

SIS tekniska kommitté för areamätning ansvarar för revidering av standarden. Kanske arbetar du idag som arkitekt, mätning av byggnader och bostäder, eller med funktionsplanering och tillgänglighetsfrågor. Kommittén välkomnar nya deltagare.


Så mäter du din bostad

Omslag till broschyren "Så mäter du din bostad"

I denna broschyr får du en översikt över mätreglerna för småhus och lägenheter.

Standard för areamätning

För en grundlig mätning av din bostad behöver du tillgång till den kompletta standarden.

SS 21054:2020, Area och Volym för husbyggnader – Terminologi och mätning