Logga in

SS-EN 1996 - Murverkskonstruktioner

Här publiceras frågor och svar som ska vara till hjälp för dig som arbetar med tillämpningen av standarden.

SS-EN 1996 – Murad väggpelare i tegel med balkonglast

Fråga: Jag ska verifiera bärförmågan hos en horisontalbelastad väggpelare i tegel enligt SS-EN 1996-1-1 och vill kontrollera att beräkningsgången är den rätta.

Tegelväggen ska bära upp balkonginfästningar och är därmed belastad horisontalt och vertikalt på cirka en meters höjd från bjälklag. Eftersom den vertikala bärförmågan är väsentligt större än lasten av balkonginfästningen(vid ”normal” balkongstorlek och väggtjocklek) görs endast kontroll av bärförmågan relaterat till momentet som uppstår vid balkonginfästningen. Momentet tas fram genom en strukturanalys i brottgränstillståndet där tegelpelaren antas ha stöd endast vid över- och underkant på grund av närliggande fönster (se 5.5.5 (9)). Bärförmågan beräknas sedan enligt Kap 6.3.1 där gynnsam inverkan av egentyngden medräknas enligt 6.3.1(4)(i).

Stämmer detta?

När det gäller större balkonger och tunnare väggar: Hur förhåller man sig till excentricitet för vertikallast av balkonginfästning (konsol på vägg) vid beräkning av vertikal bärförmåga? Jag tänker främst på metoden som beskrivs i Kap 6.4.2.

Svar: Om konstruktören bedömer att balkonglasten är marginell jämfört med väggens vertikala bärförmåga bör det vara rimligt att, som det föreslås, endast tilläggskontrollera för det lokala böjmomentet av infästningen.

Om balkonglasten vid t.ex. tunnare väggar inte kan bedömas vara marginell, kan metod enligt Kap 6.4.2 tillämpas. Man utgår från Kap 6.1.2.2, figur 6.1. Vid ramberäkning i brottgränstillståndet förutsätts att liggfogar inte kan ta upp vertikala dragspänningar. Av balkonginfästning på konsol i bjälklagsnivå, dragkraft från förankringsstag och excentriskt upplagt bjälklag beräknas momentet Mid i ök vägg, som insatt i EKV (6.5) ger toppexcentriciteten ei.

Excentriciteten em på halva vägghöjden beräknas med EKV. (6.7), där FORMEL inkluderar excentriciteterna av vindsugmoment på väggen och moment av dragkraft i balkongstag.

Dimensioneringsvärdet NRd för väggens vertikala bärförmåga beräknas enligt EKV (6.2) med FORMEL enligt EKV (6.4) för väggens topp/botten respektive FORMEL enligt Bilaga G för väggmitten.

SS-EN 1996-1-1 National Annex

Fråga: Today I learned that a facing brick with a width of 60 mm is allowed for one story buildings and that a brick with a width of 87 mm is allowed for any height according to Swedish building regulations. I would like to learn something about the background of these rules and how they relate to the use of SS-EN 1996-1-1 and national annex in Sweden.

Svar: A brick veneer should bear the effects of self-weight, wind-loads and temperature differences. The recommended minimum wall thicknesses are motivated by the practical difficulties to build too thin walls and at the same time meet the required building tolerances. Swedish building practice for brick veneers has since long time required a minimum thickness of 60 mm up to 6 meters wall height or max two stories, in all other cases minimum 85 mm. In the Swedish National Annex to SS-EN 1996-1-1 the figure 60 has been modified to 55 mm in order to suit that very common facing brick on the Swedish market.