Logga in

Nationellt valda parametrar, NDP

Nationella val och NA-bilagor

Varje eurokod innehåller ett antal nationellt valbara parametrar, NDP. De nationella valen ska enligt överenskommelse inom CEN/TC 250 "Structural Eurocodes" publiceras i en nationell bilaga, bilaga NA, som kan innehålla:
– värden och/eller klasser där alternativ ges i eurokoden
– värden som ska tillämpas där endast en beteckning anges i eurokoden
– data som är specifika för landet (geografiska, klimatologiska, m.m.)
– vilken metod som ska tillämpas där alternativa metoder anges i eurokoden.

Den kan också innehålla:

– beslut gällande tillämpningen av informativa bilagor
– hänvisningar till icke motstridande kompletterande information som underlättar användningen av eurokoden. 

Publicering av NA-bilagor

Flera länder, däribland Sverige, har av olika anledningar frångått principen att publicera de nationella valen i eurokodernas NA-bilagor. I Sverige är det Boverket och Transportstyrelsen som beslutar om och publicerar de nationella valen, se www.boverket.se och www.transportstyrelsen.se/pbl.

Användarna av eurokoderna rekommenderas att alltid försäkra sig om att man har tillgång till de senaste utgåvorna av tillämpningsföreskrifterna.


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.