Tolkningsforum för eurokoder

SIS samordnar tillsammans med Transportstyrelsen och Boverket en tolkningsgrupp som samlar in och svarar på frågor om tolkningar av eurokoderna. Det är mycket viktigt att säkerställa en likartad tolkning av eurokoderna.

Inkomna besvarade frågor hittar du här nedan indelade per eurokod. Hittar du inte svar på din fråga där kan du skicka in din fråga till tolkningsgruppen här

Frågor och svar