Eurokoder

Europastandarderna för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer. De är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete.

SIS tillhandahåller genom ett avtal med boverket alla eurokoder kostnadsfritt. SIS erbjuder också utbildningar på ämnet, vi samordnar tillsammans med Boverket och Transportstyrelsen ett tolkningsforum för eurokoderna och genom kommittén för eurokoder kan du vara med och påverka innehållet i standarderna.

Tyck till om nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Just nu är det möjligt att tycka till om förslag, som är ute på remiss. Passa på att se över de nya versionerna och lämna dina kommentarer, så att vi får standarder som passar för vår svenska marknad och våra förutsättningar. Remisserna finns att läsa via tjänsten Kommentera

Tolkningsfrågor Klicka på den standard som du har en fråga om