Eurokoder

Europastandarderna för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer. De är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete.

SIS tillhandahåller genom ett avtal med Boverket alla eurokoder kostnadsfritt. SIS erbjuder också utbildningar på ämnet, vi samordnar tillsammans med Boverket och Transportstyrelsen ett tolkningsforum för eurokoderna och genom kommittén för eurokoder kan du vara med och påverka innehållet i standarderna.

Tolkningsfrågor Klicka på den standard som du har en fråga om