Produktguide Maskinsäkerhet

Utgivna europeiska A- och B-standarder (svensk standard) och motsvarande ISO-standarder

Luftburna farliga ämnen


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.

Utbildningar inom CE-märkning

Vilka krav krävs för att CE-märka?

Våra utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka.