Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13850:2015

Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2015)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard anger funktionskrav och konstruktionsprinciper för nödstoppsfunktioner på maskiner, oberoende av vilken typ av energi som används för att styra funktionen. Den behandlar inte sådana funktioner som reversering eller begränsning av rörelse, avlänkning av emission (t.ex. strålning, vätskor), avskärmning, bromsning eller frånkoppling, som kan vara en del av nödstoppsfunktionen. Kraven i denna internationella standard gäller för alla maskiner, med undantag för: – maskiner där ett nödstopp inte skulle reducera risken; – handhållna eller handstyrda maskiner. ANM Kraven för genomförandet av nödstoppsfunktionen baserad på elektrisk/elektronisk teknik beskrivs i IEC 60204-1.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (ISO 13850:2015)

Artikelnummer: STD-80010101

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 13850:2015

Ersätter: SS-EN ISO 13850:2008 , SS-EN ISO 13850:2008