Standard Svensk standard · SS-EN 1093-2:2006+A1:2008

Maskinsäkerhet - Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen - Del 2: Spårgasmetod för mätning av utsläpp för en bestämd luftförorening

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to enable measurements of the emission rates of gaseous substances from a single machine, whose operation can be controlled, using tracer gas techniques. This European Standard is not applicable to machinery which is manufactured before the date of its publication as an EN.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor Maskinsäkerhet Skydd mot farliga ämnen Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant

Artikelnummer: STD-66802

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1093-2:2006