Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner och allmänna krav för tillträde (ISO 14122-1:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner och allmänna krav för tillträde (ISO 14122-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 14122 anger allmänna krav för tillträde till stationära maskiner och vägledning om korrekt val av konstruktioner för tillträde när nödvändigt tillträde till den stationära maskinen inte kan ske direkt från markplan eller från ett golv.
Den är tillämplig på fasta konstruktioner för tillträde när dessa konstruktioner utgör en del av en stationär maskin. Den är även tillämplig på odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta konstruktioner för tillträde.
Anmärkning 1: ”Fasta” konstruktioner för tillträde är konstruktioner som är monterade på ett sådant sätt att de endast kan tas bort med verktyg (t.ex. med skruvar, muttrar och svetsning).
Denna del av ISO 14122 anger minimikrav som också gäller när samma konstruktioner för tillträde krävs som en del i en byggnad eller konstruktioner (t.ex. arbetsplattformar, gångbryggor, stegar) där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen för konstruktionen för tillträde är att tillhandahålla tillträde till maskinen.
Anmärkning 2: Om inga lokala föreskrifter eller standarder finns kan denna del av ISO 14122 användas för konstruktioner för tillträde som ligger utanför standardens omfattning.
Avsikten är att denna del av ISO 14122 ska användas med relevant tillträdesspecifik del av ISO 14122.
ISO 14122-serien är tillämplig i sin helhet för både stationära och mobila maskiner, där fasta konstruktioner för tillträde är nödvändiga. Den är inte tillämplig på drivna konstruktioner för tillträde såsom hissar, rulltrappor eller andra enheter som är särskilt utformade för att lyfta personer mellan två nivåer.
Denna del av ISO 14122 är inte tillämplig på maskiner som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.
För signifikanta riskkällor som omfattas av denna del av ISO 14122, se avsnitt 4.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner och allmänna krav för tillträde (ISO 14122-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)

Artikelnummer: STD-80037642

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-06-30

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 14122-1:2016

Ersätter: SS-EN ISO 14122-1/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-1 , SS-EN ISO 14122-1/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-1