Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 14122 anger allmänna krav för tillträde till stationära maskiner och vägledning om korrekt val av konstruktioner för tillträde när nödvändigt tillträde till den stationära maskinen inte kan ske direkt från markplan eller från ett golv.
Den är tillämplig på fasta konstruktioner för tillträde när dessa konstruktioner utgör en del av en stationär maskin. Den är även tillämplig på odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta konstruktioner för tillträde.
Anmärkning 1: ”Fasta” konstruktioner för tillträde är konstruktioner som är monterade på ett sådant sätt att de endast kan tas bort med verktyg (t.ex. med skruvar, muttrar och svetsning).
Denna del av ISO 14122 anger minimikrav som också gäller när samma konstruktioner för tillträde krävs som en del i en byggnad eller konstruktioner (t.ex. arbetsplattformar, gångbryggor, stegar) där maskinen är installerad, under förutsättning att huvudfunktionen för konstruktionen för tillträde är att tillhandahålla tillträde till maskinen.
Anmärkning 2: Om inga lokala föreskrifter eller standarder finns kan denna del av ISO 14122 användas för konstruktioner för tillträde som ligger utanför standardens omfattning.
Avsikten är att denna del av ISO 14122 ska användas med relevant tillträdesspecifik del av ISO 14122.
ISO 14122-serien är tillämplig i sin helhet för både stationära och mobila maskiner, där fasta konstruktioner för tillträde är nödvändiga. Den är inte tillämplig på drivna konstruktioner för tillträde såsom hissar, rulltrappor eller andra enheter som är särskilt utformade för att lyfta personer mellan två nivåer.
Denna del av ISO 14122 är inte tillämplig på maskiner som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.
För signifikanta riskkällor som omfattas av denna del av ISO 14122, se avsnitt 4.

Subjects

Safety of machinery (13.110) Safety of machinery (14.070)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14122-1:2016

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-80037642

Edition: 2

Approved: 6/30/2016

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 14122-1:2016

Replaces: SS-EN ISO 14122-1/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-1 , SS-EN ISO 14122-1/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-1