Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14118:2018

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14118:2018

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument specificerar krav inbyggda åtgärder som syftar till att förhindra oväntad maskinstart
(se 3.2) för att möjliggöra säkra mänskliga ingripanden i riskområden (se Bilaga A).
Det här dokumentet är tillämpbart vid oväntad start från alla slag av energikällor, d.v.s.:
 kraftmatning, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk;
 lagrad energi från t.ex. tyngdkraft, komprimerade fjädrar;
 yttre påverkan, t.ex. från vind.
Detta dokument specificerar inte prestandanivåer (PL) eller säkerhetsintegritetnivåer (SIL) för
säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. När tillgängliga åtgärder för att förhindra oväntad start
identifieras, specificerar detta dokument inte åtgärder för förhindrande av oväntad maskinstart för
särskilda maskiner.
Anm: En C-standard kan definiera nödvändiga åtgärder för förhindrande av skada som orsakas av oväntad
start. I annat fall måste kraven för en specifik maskin fastställas genom riskbedömning som inte omfattas av det här
dokumentet.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14118:2018

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)

Artikelnummer: STD-80020855

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 14118:2018

Ersätter: SS-EN 1037+A1:2008 , SS-EN 1037+A1:2008