Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14118:2018

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017)

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar krav inbyggda åtgärder som syftar till att förhindra oväntad maskinstart (se 3.2) för att möjliggöra säkra mänskliga ingripanden i riskområden (se Bilaga A). Det här dokumentet är tillämpbart vid oväntad start från alla slag av energikällor, d.v.s.:  kraftmatning, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk;  lagrad energi från t.ex. tyngdkraft, komprimerade fjädrar;  yttre påverkan, t.ex. från vind. Detta dokument specificerar inte prestandanivåer (PL) eller säkerhetsintegritetnivåer (SIL) för säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. När tillgängliga åtgärder för att förhindra oväntad start identifieras, specificerar detta dokument inte åtgärder för förhindrande av oväntad maskinstart för särskilda maskiner. Anm: En C-standard kan definiera nödvändiga åtgärder för förhindrande av skada som orsakas av oväntad start. I annat fall måste kraven för en specifik maskin fastställas genom riskbedömning som inte omfattas av det här dokumentet.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)

Artikelnummer: STD-80020855

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN ISO 14118:2018

Ersätter: SS-EN 1037+A1:2008 , SS-EN 1037+A1:2008