Standard Svensk standard · SS-EN 1037+A1:2008

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14118:2018 , SS-EN ISO 14118:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1037+A1:2008

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver konstruktiva skyddsåtgärder som syftar till att förhindra oväntad start (se 3.2) för att möjliggöra säkra ingripanden av personer inom riskområden (se bilaga A). Denna standard gäller för oväntad start från alla slag av energikällor, d.v.s: — krafttillförsel, t.ex. elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, — lagrad energi från t.ex. tyngdkraft, sammantryckta fjädrar, — yttre påverkan, t.ex. från vind.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1037+A1:2008

Maskinsäkerhet - Förhindrande av oväntad start
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up

Artikelnummer: STD-68956

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-05-05

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 1037+A1:2008

Ersätter: SS-EN 1037

Ersätts av: SS-EN ISO 14118:2018 , SS-EN ISO 14118:2018