Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1993-1-3:2006/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

  • Innehåller dimensioneringskrav för kallformade plåtprofiler och profilerad plåt. Den gäller för kallformade stålprodukter tillverkade av belagd eller obelagd varm- eller kallvalsad plåt eller band, som har kallformats genom processer såsom rullformning eller kantpressning. Den får också användas för dimensionering av profilerad stålplåt för samverkansbjälklag av stål och betong under byggtiden, se EN 1994.
  • Ger metoder för dimensionering med hänsyn till skivverkan med användning av profilerad plåt som bärande skiva.
  • Anger metoder för konstruktionsberäkning och för dimensionering genom provning. Metoderna för konstruktionsberäkning gäller bara inom angivna intervall avseende materialegenskaper och geometriska proportioner för vilka tillräcklig erfarenhet och provningsunderlag är tillgängliga. Dessa begränsningar gäller inte för dimensionering genom provning.
  • Beräkningsregler gäller bara om toleranserna för de kallformade profilerna överensstämmer med EN 1090-2.
  • Behandlar inte regler för bärande kallformade runda och rektangulära konstruktionsrör levererade enligt EN 10219, för vilka i stället hänvisas till EN 1993-1-1 och EN 1993-1-8.
  • Behandlar inte utförandet av stålbyggnadskonstruktioner av kallformade profiler och profilerad plåt som behandlas i EN 1090.
  • Omfattar inte lastförhållanden för provning av laster under montage och underhåll.
Omfattning
(1) EN 1993-1-3 innehåller dimensioneringskrav för kallformade plåtprofiler och profilerad plåt. Den gäller för kallformade stålprodukter tillverkade av belagd eller obelagd varm- eller kallvalsad plåt eller band, som har kallformats genom processer såsom rullformning eller kantpressning. Den får också användas för dimensionering av profilerad stålplåt för samverkansbjälklag av stål och betong under byggtiden, se EN 1994. Utförandet av stålbyggnadskonstruktioner av kallformade profiler och profilerad plåt behandlas i EN 1090.ANM. Reglerna i denna del kompletterar reglerna i andra delar av EN 1993-1.(2) Metoder ges också för dimensionering med hänsyn till skivverkan med användning av profilerad plåt som bärande skiva.(3) Denna del innehåller inte regler för bärande kallformade runda och rektangulära konstruktionsrör levereade enligt EN 10219, för vilka i stället hänvisas till EN 1993-1-1 och EN 1993-1-8.(4) EN 1993-1-3 anger metoder för konstruktionsberäkning och för dimensionering genom provning. Metoderna för konstruktionsberäkning gäller bara inom angivna intervall avseende materialegenskaper och geometriska proportioner för vilka tillräcklig erfarenhet och provningsunderlag är tillgängliga. Dessa begränsningar gäller inte för dimensionering genom provning.(5) EN 1993-1-3 omfattar inte lastförhållanden för provning av laster under montage och underhåll.(6) Beräkningsreglerna i denna standard gäller bara om toleranserna för de kallformade profilerna överensstämmer med EN 1090-2.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader (91.040) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

Artikelnummer: STD-46844

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 140

Finns även på: SS-EN 1993-1-3:2006

Parallell utgåva: SS-EN 1993-1-3:2024