Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-1-3:2006/AC:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1993-1-3 innehåller dimensioneringskrav för kallformade plåtprofiler och profilerad plåt. Den gäller för kallformade stålprodukter tillverkade av belagd eller obelagd varm- eller kallvalsad plåt eller band, som har kallformats genom processer såsom rullformning eller kantpressning. Den får också användas för
dimensionering av profilerad stålplåt för samverkansbjälklag av stål och betong under byggtiden, se EN 1994. Utförandet av stålbyggnadskonstruktioner av kallformade profiler och profilerad plåt behandlas i EN 1090.ANM. Reglerna i denna del kompletterar reglerna i andra delar av EN 1993-1.(2) Metoder ges också för dimensionering med hänsyn till skivverkan med användning av profilerad plåt som bärande skiva.(3) Denna del innehåller inte regler för bärande kallformade runda och rektangulära konstruktionsrör levereade enligt EN 10219, för vilka i stället hänvisas till EN 1993-1-1 och EN 1993-1-8.(4) EN 1993-1-3 anger metoder för konstruktionsberäkning och för dimensionering genom provning. Metoderna för konstruktionsberäkning gäller bara inom angivna intervall avseende materialegenskaper och geometriska proportioner för vilka tillräcklig erfarenhet och provningsunderlag är tillgängliga. Dessa begränsningar gäller inte för dimensionering genom provning.(5) EN 1993-1-3 omfattar inte lastförhållanden för provning av laster under montage och underhåll.(6) Beräkningsreglerna i denna standard gäller bara om toleranserna för de kallformade profilerna överensstämmer med EN 1090-2.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Buildings (91.040) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, bridge (91.070.60) Eurocodes, others (91.070.80) Metal structures (91.080.10) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-3:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 395 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-46844

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 140

Also available in: SS-EN 1993-1-3:2006