Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017 , SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 201 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 201 SEK
standard ikon

Paper

Price: 5 121,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangulära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper:
a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar
b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T < 150°C;
c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant. 

Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar. 

Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall. 

Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.

Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5. 

Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997. 

Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

Scope
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper:
a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar
b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T

Subjects

Stationary containers and tanks (23.020.10) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 201 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 201 SEK
standard ikon

Paper

Price: 5 121,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8014502

Edition: 1

Approved: 3/7/2007

No of pages: 68

Also available in: SS-EN 1993-4-2:2007