Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper: a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbarb) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T < 150°C; c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant. (2) Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar. (3) Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall. (4) Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.(5) Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5. (6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997. (7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

Subjects

General (23.020.01) Stationary containers and tanks (23.020.10) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8027224

Edition: 1

Approved: 6/30/2017

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Amendment: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007