Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Status: Valid

Scope
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper: a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T

Subjects

General Stationary containers and tanks Technical aspects Eurocode 3, Design of steel structures Eurocodes, others Steel structures


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Article no: STD-80010732

Edition: 1

Approved: 6/30/2017

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Amendment: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007