Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017 , SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

Omfattning
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper: a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Artikelnummer: STD-8014502

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-07

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 1993-4-2:2007