Standard Svensk standard · SS-EN 1993-1-3:2006/AC:2009

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader Allmänt (91.040.01) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, bro (91.070.60) Eurokod, övrigt (91.070.80) Metallkonstruktioner (91.080.10) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

Artikelnummer: STD-71910

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1993-1-3:2006